******************************
1. Vì Giê-xu Sống
Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần. 
Xót thương con người sống trong lầm than. 
Thân vàng hi sinh chịu đau thương cứu người. 
Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an (DK)

(DK) Vì Giê-xu sống tôi bước đi với hi vọng
Bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin
Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp
trời .Vì Giê-xu sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng. 
Dẫu bao . khổ nạn vẫn luôn bình an. 
Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài. 
Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn. 
Bền lòng vững tin (DK)


2. Lúc Anh Nguyện Cầu (G 3/4)
Khi bóng đêm vừa buông xuống 
Giây phút anh cầu khẩn Nhớ tôi cầu thay chăng người? 
Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa. Ðưa dắt trên mọi lối 
Có bao giờ anh nhớ tôi ? 
Khi nguyện cầu tôi nhắc tên anh nhiều .
Xin Chúa cho anh được luôn thái an. 
Khi nguyện cầu tôi sẽ xin Giê-xu. 
Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn.

Khi ánh dương vừa soi lối. 
Giây phút anh quỳ gối Thiết tha cầu xin bao điều. 
Nhớ đến tôi cầu thay với. Tôi rất mong được Chúa, 
Yêu thương và chăm sóc luôn. 
Nơi chân Ngài nhắc đến anh bao lần.
Tôi cúi xin Giê-xu chăn dắt anh. 
Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành. 
Tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia


3. Làm Con Vua Thánh (C)
Làm con Vua Thánh trên trời, Tình yêu ấy không hề phai. 
Ðức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dầu tôi đi tới nơi nào, 
Ðường giông tố hay hiểm nguy. Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai. (DK)

(DK)Tôi yêu Giê-xu muôn đời, Tôi thuộc về
Vua Chí Cao. Trong tay Chúa tôi không còn
bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng. Mừng
nghe Chúa kêu gọi tôi. Lên thiên đàng sống
bên ngôi Ngài vinh quang.

Làm con Vua Thánh trên trời, Lòng tin hứa ngôn
ngàn xưa. Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha. 
Là trong nước thánh trên trời, Ngày vui ấy không còn lâu. 
Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung. (DK)


4. Khi Ðếm Các Ơn Phước Chúa Ban (D)
Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung bạn đây, 
Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nay. 
Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên phụ ban. 
Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. (DK)

(DK) Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban;
Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên; Hãy đếm
ơn trên, hãy kể tên linh ân; Chắc chắn anh
sẽ thấy các phước Cha ban tuôn tràn.

Khi anh đanh mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng? 
Hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng? 
Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban. 
Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hát suốt đàng. (DK)

Anh đanh trông nơi của cải kẻ giàu sang đời nay?
Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai. 
Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư. 
Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào. (DK)


5. Ðau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha (F 6/8)
Thế gian đầy đau thương với ưu tư, Sống buồn lo với nguy nan. 
Ðau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha. Giê-xu ở luôn bên mình (DK)

(DK)Ðau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Gô-gô-tha, Gô-gô-tha. Ðau thương tiêu mất
ở nơi Gô-gô-tha, Giê-xu ở luôn bên mình

Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngayChúa vì ta gánh thay rồi. 
Ðau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha Giê-xu ở luôn bên mình (DK)

Những lo buồn Giê-xu đã tinh tường Chúa hằng chăm sóc ta luôn. 
Ðau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha. Giê-xu ở luôn bên mình. (DK)


6. Xuân An Lành
Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. 
Xuân xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng. 
Xuân xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình. 
Xuân xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca. (DK)

(DK)Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa.
Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa. 
Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. 
Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.

Xuân xuân đã về gió xuân xao động muôn loài. 
Xuân xuân đã về muôn ngàn mầm xuân mới. 
Xuân ơi hãy về điểm tô tâm hồn nhân loại. 
Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân. (DK)

Xuân xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. 
Xuân xuân đã về trong lòng người con Chúa. 
Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về, 
Mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình ngát hương. (DK)


7. Vì Chúa Yêu Tôi (G 4/4)
Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài,
Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi.
Ðời biết bao nhiêu là khổ vương vấn lòng,
Theo Chúa tôi nguyền dứt mọi sầu bi.
Nhờ Chúa nên tôi được đầy bao hiển vinh.
Và biết bao nhiêu là tình âu yếm.
Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài.
Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi.
Dầu phải xông pha nơi nghìn muôn hiểm nghèo.
Hay chốn ngục tù với đầy sầu thương.
New Year's Eve 2014
Document Generated by EasiSlides
Nhìn Chúa nên tôi ngập tràn bao hi vọng,
Lòng quyết theo Ngài chẳng sợ cheo leo.
Vì Chúa mang bao nhiêu tội của chính tôi.
Mang hết thay tôi trên thập tự giá.
Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài.
Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi.
Dầu phải bước theo đến Ghết-sê-ma-nê.
Nơi Chúa âm thầm nín chịu sầu cay.
Dầu phải bước lên trên Gô-gô-tha thì,
Tôi cũng một lòng chết vì Ngài thôi.
Vì Chúa yêu thương vì tội tôi chết rồi.
Vì Chúa hi sinh mua chuộc thân tôi.
Hồn thể tôi xin đem dâng cho Chúa giờ.
Nguyện Chúa vui lòng đón nhận con đây.


8. Vì Chúa toàn năng (C)
Diệu vinh thay là Giê-xu Ngài thật đáng ngợi 
Cùng dâng lên đôi tay tôn thờNgài là Vua Quyền Năng Chí Thánh (x2)
Vì Chúa toàn năng Ngài làm những phép lạ lớn
lao. Thật duy Chúa không ai sánh bằng
Thật duy Chúa không ai như Ngài (x2)
Vì Chúa tòan năng
You deserve the glory And the honor. 
Lord we lift our hands in worship As we lift your Holy Name (x2)
For You are great, You do miracles so great
There is no one else like You. There is no
one else like You (x2)
For You are great!


9. Vầng Ðá Muôn Ðời
Xin núp trong vầng đá muôn đời,
Vì tôi phải nứt ra Ngài ôi!
Lòng mong suối huyết kia trào phun,
Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn,
Nên những linh dược chữa muôn tội,
Trừ căn ác vốn hay hành tôi.
Bên gốc thập tự giá tôi quì,
Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi:
Nguyền ban áo phủ thân trần tôi,
Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi;
Ðem ác tâm lại suối linh gội,
Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!
Trong lúc tôi còn chút hơi tàn,
Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian
Ðặng bay đến nước chưa từng hay,
Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây;
Vầng đá muôn đời núp bởi tôi,
Nguyền tôi chỉ núp trong Ngài thôi.


10. Trước Khi Rạng Ðông (F)
Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau
Hãy phó bao thương đau lên Chúa nhân từ
Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tàn
Ánh sáng của ban mai tỏa sau đêm dài
Dù đời nầy tối đen, chớ nên lo ngại chi
Chúa ở với ta luôn, không thiếu thốn gì
Ðừng quên lời hứa xưa, trước khi lên trời cao
Chúa phán: "Chớ lo chi, có Ta ở cùng"
Nhìn lên nơi Cứu Chúa, hãy tin theo Ngài đi,
Phó hết cả tương lai cho Chúa dẫn đường.
Ngài không xa cách mãi, dẫu không ai nhìn thấy,
Có Chúa ta vui thay, hát ca đêm ngày.
Ngày mai trời sáng tươi, Chúa đem ta đời mới,
Bởi vửng tin Giê-xu, Lòng hát bồi hồi.
Rồi đây dù chiến tranh, khó khăn đến dọa dẫm,
Vẫn thấy tâm an vui, Chúa ta ở gần.
Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau
Hãy phó bao thương đau lên Chúa nhân từ
Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tàn
Ánh sáng của ban mai tỏa sau đêm dài
Dù đời nầy tối đen, chớ nên lo ngại chi
Chúa ở với ta luôn, không thiếu thốn gì
Ðừng quên lời hứa xưa, trước khi lên trời cao
Chúa phán: "Chớ lo chi, có Ta ở cùng"
Nhìn lên nơi Cứu Chúa, hãy tin theo Ngài đi,
Phó hết cả tương lai cho Chúa dẫn đường.
Ngài không xa cách mãi, dẫu không ai nhìn thấy,
Có Chúa ta vui thay, hát ca đêm ngày.
Ngày mai trời sáng tươi, Chúa đem ta đời mới,
Bởi vửng tin Giê-xu, Lòng hát bồi hồi.
Rồi đây dù chiến tranh, khó khăn đến dọa dẫm,
Vẫn thấy tâm an vui, Chúa ta ở gần.


INDEX
Vì Giê-xu Sống 1
Lúc Anh Nguyện Cầu (G 3/4) 2
Làm Con Vua Thánh (C) 3
Khi Ðếm Các Ơn Phước Chúa Ban (D) 4
Ðau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha (F 6/8) 5
Xuân An Lành 6
Vì Chúa Yêu Tôi (G 4/4) 7
Vì Chúa toàn năng (C) 8
Vầng Ðá Muôn Ðời 9
Trước Khi Rạng Ðông (F) 10
******************************