Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Hannah Lê
Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Được Thẩm Quyền" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (17/09/2017)

"Đức Tin" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (10/09/2017)

"Tự Do" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (03/09/2017)

     Nghe lại các bài giảng cũ

"Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”
“In Him you have been made complete, and He is the head over all rule and authority.”
Cô-lô-se (Colossians) 2:10


"Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:26)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 09     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • Chị Trần Lan Anh (01/09)
 • Anh Quốc Khánh (02/09)
 • Trang Nguyễn (05/09)
 • Khuất Nguyễn Danh Uy (08/09)
 • Darren Bùi (09/09)
 • Tuấn Anh (09/09)
 • Anh Trần Nguyên Long (09/09)
 • anh Phan Nhật Bảo (12/09)
 • chị Trần Thị Chi (16/09)
 • Chị Bảo Chi (17/09)
 • Anh Lê Tự Cường (17/09)
 • Anh Trương Anh Tuấn (19/09)
 • Hannah Lê (20/09)
 • Andrew Đỗ (22/09)
 • cháu Cameranh Nguyễn (25/09)
 • Anh Bùi Duy Đạt (26/09)
 • cháu Stephanie A. Tran (27/09)
 • Hải Vân (29/09)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com