Hân hoan chào đón qúi vị đến với trang web của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng. Rất mong được tiếp đón quí vị tại thánh đường
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng
2115 SE 148th Ave.
Portland, OR 97233.
Hy vọng qua mạng lưới của Hội Thánh, qúi vị sẽ tìm thấy chân lý của sự sống.
Quản nhiệm: MS Nguyễn Quốc Thái
Ban Chấp Hành
Chúa Nhật
 
Trường Chủ Nhật 9:30-10:15 AM
 
Thờ Phượng 10:30-11:45 AM
Thứ Tư
 
Cầu Nguyện Phấn Hưng: 7:00-8:00 PM
Thứ Bảy
 
Nhóm Thanh Tráng Niên: 7:00-9:00 PM


 • Chị Hồng
 • Bùi Mai Trâm
Worship Songs Dùng trong các buổi nhóm nhỏ (smart phones)

"Tạ Ơn Chúa" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (12/11/2017)

"Hủy Diệt" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (05/11/2017)

"Lợi Ích Lớn" 
MS Nguyễn Quốc Thái - (29/10/2017)

     Nghe lại các bài giảng cũ

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.”
“To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.”
Châm-ngôn (Proverbs) 8:13


"Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:26)


Thông Báo
Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tháng 11     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     xem tất cả
 • cháu Hoàng Tài (01/11)
 • Vân Châu (04/11)
 • Trần Quang (05/11)
 • Ông Huỳnh Nhung (06/11)
 • Võ Minh Thy (07/11)
 • chị Lý Phan Bích Ngọc (08/11)
 • Trần Lê Mỹ Nhi (09/11)
 • Khanh Trần (09/11)
 • cháu Tobin Vũ (09/11)
 • chị Phan Thanh Thủy (12/11)
 • Định Khoa (13/11)
 • Chị Hồng (19/11)
 • Bùi Mai Trâm (19/11)
 • chị Kim Nhung (20/11)
 • Bà Nguyễn Tài Hiền (24/11)
 • Bà Đàm Mạnh Chiêu (26/11)
 • Trisha Chiêm (29/11)
 • Lê Thủy Tiên (30/11)
Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng - Vietnamese Hope Baptist Church
2115 SE 148th Avenue, Portland, OR 97233. -- Điện Thoại: (503)709-3682
http://www.hyvongmoi.com